ULUSAL/ULUSLARARASI PROJE ÇAĞRILARI

MSCA ARAŞTIRMACI GECESİ ETKİNLİĞİ 2021 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

Değerli Araştırmacılarımız,   MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2021 yılı çağrısı 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Program kapsamında, Eylül ayının son cuma günü (24 Eylül 2021) araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getiren ve gençleri bilime teşvik eden tek...

Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı (Transforming Systems Through Partnerships) Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin...

2553 - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ile İkili İşbirliği Programı Çağrısı!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Pakistanlı bilim insanları arasında aşağıdaki tematik alanlarda ortak projeler desteklenmektedir:   ·         Enerji Depolama · ...

Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı ile Katar Ulusal Araştırma Fonu İkinci Dönem Gıda Güvenliği Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,  Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund-QNRF) işbirliğinde "İkinci Dönem Gıda Güvenliği Çağrısı" başlatılmıştır. Çağrı üç yıllık üniversite bursunu kapsamaktadır. Çağrıya ilişkin  başvurular 16...

2020 Yılı Yeni KA2 Teklif Çağrısı Çevrimiçi Bilgilendirme Oturumu

Değerli Araştırmacılarımız,   2020 Yılı Yeni KA2 Teklif Çağrısı kapsamında proje fikri olan veya başvuru hazırlığında olan kurum/kuruluş temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla 22 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında  "2020 Yılı Yeni KA2 Teklif Çağrısı Çevrimiçi...

2020 Yılı Yeni KA2 Teklif Çağrısı Çevrimiçi Bilgilendirme Oturumu

Değerli Araştırmacılarımız,   2020 Yılı Yeni KA2 Teklif Çağrısı kapsamında proje fikri olan veya başvuru hazırlığında olan kurum/kuruluş temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla 22 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında  "2020 Yılı Yeni KA2 Teklif Çağrısı Çevrimiçi...

( TAGEM ) / Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı Açılmıştır

Değerli Araştırmacılarımız,   Tarım ve Orman Bakanlığı -Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ( TAGEM ) / Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında proje kabulleri başlamıştır.  Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2020'dir. Proje Başvuru...

2020 Yılı için Yeni KA2 Teklif Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Komisyonu, 2020 yılı Erasmus+ Program Rehberi’ne ek ve düzeltme yayınlamıştır.   COVID-19 salgınının yarattığı koşullara yanıt vermek için, 2020'de istisnai olarak aşağıdaki alanlarda başvuru alınacaktır:   ·   ...

Ortak Arama / Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Desteklenecek projelerin Yeşil Mutabakat ana öncelikleri doğrultusunda somut ve görünür...

Belmont Forum Çatısı Altında Oluşturulan Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner Araştırmalar Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız, Belmont Forum çatısı altında oluşturulan Sürdürülebilirliğe Giden Yollar Transdisipliner Araştırmalar Çağrısı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bütüncül bir şekilde incelenmesi ve uygulamaya yönelik yenilikçi projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu...

[ARBİS]2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK'ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı, Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında 04.08.2020 – 30.10.2020 tarihleri arasında başvuruya...

EuroHPC Ortak Girişimi 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC) Avrupa'da geliştirilen teknolojiye dayalı yüksek başarımlı hesaplama çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını...

Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı !

Değerli Araştırmacılarımız, Avrupa Yeşil Mutabakatı, 11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları...

2532 - TÜBİTAK - RFBR Ortak Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (Russian Foundation for Basic Research – RFBR) arasında yenilenen 8 Kasım 2018 tarihli İş Birliği Protokolü ve 22 Mayıs 2020 tarihli Çağrı Anlaşması çerçevesinde ortak...

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili iş birliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya tüm alanlardan (fen...

2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı Başvuruya Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda yer alan Çalışma Gruplarında (...

2557 - Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) ile İkili İşbirliği Programı

  Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Fonu (BRFFR) arasındaki iş birliği çerçevesinde Türk ve Belaruslu bilim insanları arasında temel bilimler araştırmalarını kapsayan ortak projeler desteklenecektir. TÜBİTAK - BRFFR iş birliği projelerine...

2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı

Değerli Araştırmacılarımız, "2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı" kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir.   Ortak araştırma projesi önermek isteyen...

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" Hibe Teklif Çağrısı Yayınlanmıştır

Değerli Araştırmacılarımız, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği ve İŞKUR eş finansmanıyla yürütülecek “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)” Hibe Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Hibe Programının Genel...

Newton-Kâtip Çelebi Fonu Research Environment Links (REL) Programı Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   Newton Fonu kapsamında yer alan Profesyonel Gelişim ve Etkileşim Programı (Professional Development and Engagement Programme - PDE) , proje ortağı ülkenin taleplerine ve kalkınma önceliklerine göre şekillenerek araştırma ortamını desteklemekte ve...

Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı

Değerli Araştırmacılarımız,   TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 200.000 ve 350.000 Euro arası bir hibe desteği ile bir hibe programı çağrısı yayınlanmıştır. Bu hibe programının adı “İstihdamda, Eğitim ve Öğretimde Olmayan Gençler İçin İşgücü Piyasasını...

ERC 2020 Advanced Grant Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız, Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) çağrıları kapsamında araştırmacılarımızın öncül proje fikirlerini desteklemek üzere, ERC Advanced Grant (ERC-2020-AdG) çağrısı başvurulara açılmıştır.   Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2020....

SESAR Genç Bilim İnsanı Ödülü 2020 Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız ve Öğrencilerimiz,   SESAR (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları) Ortak Girişimi kapsamında hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır.   SESAR Genç Bilim İnsanı Ödülü 2020...

TWAS ve IsDB İşbirliğiyle COVID-19 Konulu Proje Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) üyesi bazı ülkelerin katılımıyla, bir uzmanlık kuruluşu olarak faaliyet yürüten İslam Kalkınma Bankası (İKB) bünyesinde İKB Dönüşüm Fonu’nun (Transform Fund), bu yılki innovasyon çağrısının konusu COVID-19 ile mücadele...

Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) Başvuru Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki...

COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Kapsamında Özel Çağrı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pek çok ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu küresel salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, uzun vadede kalıcı...

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (IF) 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2020 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual...

M-ERA.NET 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat...

M-ERA.NET 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat...

PRIMA 2020 Çağrılarının Başvuru Tarihleri Uzatıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   PRIMA Sekreteryası, COVID19 salgını sebebiyle PRIMA Bölüm 1 (Section 1) çağrıları için son başvuru tarihini 6 Mayıs 2020, Bölüm 2 (Section 2) için son başvuru tarihini 13 Mayıs 2020’ye ertelemiştir. Bölüm 2 kapsamında TÜBİTAK’a yapılması gereken...

2521-TÜBİTAK- Filistin (HCIE) Çağrısının Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE) arasında, iki ülkeden akademi ve Türkiye’den ayrıca özel sektörün katılabileceği ortak projelere dair ikili işbirliği çağrısı açılmış, çağrının son...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) - Covit - 19 Mücadelesi Kapsamında Açılan Çağrılar

Değerli Araştırmacılarımız, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etme amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Covit-19 (Korono virus) mücadele döneminde de üzerine düşen görevi en iyi şekilde ifa...

2537 - TÜBİTAK - CAS (Çekya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Çek Bilimler Akademisi (Czech Academy of Sciences – CAS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık...

CoBioTech Projesi 2020 Çağrısı Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız, Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona...

COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısına Çıkıyor

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK destekleriyle özel sektörümüz sağlık teknolojileri kapsamında bugüne kadar birçok yenilikçi ürün geliştirmiş ve uygulamaya geçirmiştir.  Bu ürünler tıbbi tanı kitlerinden, biyoteknolojik ilaçlara, yoğun bakım cihaz ve malzemelerinden dezenfektanlara bugün...

2020 Yılı Kutup Çağrıları

Değerli Araştırmacılarımız, Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe...

TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Programı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.   Ortak araştırma projesi önermek...

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Çağrısı Yayınlandı

Değerli Araştırmacılarımız,   Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar 2020 yılı çağrısı 12 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.  Aşağıdaki alanlarda 21 çağrı başlığı başvurulara açıktır. Çağrılar ve çağrı başlıklarına ilişkin özel şartlara yönelik bilgiler ...

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 Çağrısı Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız,     Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 yılı çağrısı 5 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.  5 ana alan (binalar; sanayi; finans; kamu yetkilileri ve politika) altında 10 çağrı başlığına başvurular gerçekleştirilebilecektir....

TÜBİTAK – NSTDA (Tayland) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen...

PRIMA Programı 2020 Çağrıları Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Akdeniz'de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine buradan,...

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 Yılı Çağrıları Başvuruya Açıldı

  Değerli Araştırmacılarımız,   Yurt içinde düzenlenecek teorik ve uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine destek veren 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası çağrılarına yönelik araştırma projesi hazırlama...

AquaticPollutants Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AquaticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde...

PRIMA Programı 2020 Çağrıları Başvurulara Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız,   Akdeniz'de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlanmıştır. Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine...

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Çağrıya Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK, bilimin ve teknolojinin her alanında Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı...

TÜBİTAK ile Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) Arasındaki İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılan 2530 - TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı kapsamında iki ülke...

ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız, Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 01/01/...

ECSEL Ortak Girişimi 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız,   ECSEL Ortak Girişimi tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde açılışı ilan edilen 2020 yılı çağrısının 1. Aşama başvuruları başladı. Uluslararası başvuru sürecinde, ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmekte. Türkiye ulusal...

Matra ve İnsan Hakları Programları 2020 Çerçevesinde Proje Başvuruları için Açık Çağrı

Değerli Araştırmacılarımız,   Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu bu sene, geçtiğimiz yıllardan farklı bir uygulamaya giderek, MATRA ve HR (İnsan Hakları) programları kapsamına giren proje teklifleri için açık çağrı uygulamasını benimseyecektir. Programlar hakkında daha...

Avrupa Komisyonu Coronavirus Epidemiğine Karşı Çağrı Açtı

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Komisyonu, Coronavirus salgınına karşı acil bir çağrı açmıştır.   Kapanış tarihi 12 Şubat 2020 olarak belirlenen çağrıda, 2-3 Milyon Avroluk “SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the...

Ortak Arama / Güvenli Toplumlar Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   "SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe" başlığına İspanyol bir kuruluş tarafından sunulacak bir proje önerisi için ortaklar aranmaktadır....

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 11. Proje Çağrısı Yayımlandı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Clean Sky 2 Ortak Girişimi 11. Proje Çağrısı resmi olarak yayımlandı.  Destek bütçesi yaklaşık 35 Milyon Avro olan çağrı kapsamında, “Büyük Yolcu Hava Aracı, Bölgesel Hava Aracı, Uçak Gövdesi, Sistem, Teknik Değerlendirme” aktiviteleri ile ilgili 31...

2020 Yılı Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ortak Çağrısı Ulusal Başvuruları İçin Son Tarih 23 Şubat 2020!

Değerli Araştırmacılarımız,   22 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases - EJP RD) İkinci Uluslararası Ortak Çağrısı (Joint Transnational Call- JTC) “NADİR...

Nadir Hastalıklar Alanında Uluslararası Disiplinler Arası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı Başvurulara Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından, Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması; Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz...

ERA-CVD Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açıldı

  Değerli Araştırmacılarımız,   ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK...

EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve...

TUBITAK - Filistin Ortak Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)  arasında 15 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir....

TUBITAK - Filistin Ortak Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)  arasında 15 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir....

ERA-NET FOSC Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı...

ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,     ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum...

2540 TÜBİTAK - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili Tematik İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız, 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulmasını hedefleyen çağrı açılmıştır. Çağrı için tematik sınırlandırma yoktur. TÜBİTAK...

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal...

Ufuk2020 Yenilenebilir Enerji Çağrısı başvurulara Açılmıştır!

Değerli Araştırmacılar,   3 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında iki çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Her iki başlığın toplam bütçesi 83 Milyon Avrodur.   Başvuruya açılan başlıklar aşağıdaki gibidir:   ...

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında 2019 Yılı Ortak Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   ERA.Net RUS PLUS Projesi kapsamında Nanoteknolojiler, Sağlık Bilimleri ve Robotbilim alanlarındaki ortak çağrısı 31 Ekim 2019- 31 Ocak 2020 tarihlerinde açılmıştır. İşbirliği kapsamında, biri Rusya'dan olmak üzere, en az üç ülkenin akademik kuruluşları...

[Mariecurie] Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız,   MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı 5 Aralık 2019 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar...

Chist-Era Era-Net Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Chist-Era Era-Net Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!   Çağrıya katılan ülkelerin listesine adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasında en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.  ...

Elektronik Bileşenler ve Sistemler Proje Pazarı (ECS)

Değerli Araştırmacılarımız,   Elektronik Bileşenler ve Sistemler proje pazarı etkinliği (ECS Brokerage Event), AENEAS, ARTEMIS-IA ve EPoSS tarafından 14-15 Ocak 2020 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecektir. Elektronik Bileşenler ve Sistemler alanında faaliyet gösteren uzmanları...

‘Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Teknolojileri’ 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız,   Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir...

Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Yılı Çağrı Konuları Yayımlandı !

Değerli Araştırmacılarımız,   Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 yılı çağrı konuları yayımlandı. Çağrıların resmi olarak 7 Ocak 2020 tarihinde açılması ve 21 Nisan 2020 tarihinde kapanması planlanmaktadır.   İlgili çağrıların yer aldığı Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Yılı Çalışma...

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı

Değerli Araştırmacılarımız, Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cinsiyet Eşitliği...

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda...

Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısı yayınlandı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa  Komisyonu, Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısını yayınlanmıştır.   2020 yılı Erasmus+ Program bütçesi 3,207.4 Milyon Avro oldu. Erasmus+ Programı 2020 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında...

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları Çağrısı ve Dokümanları

Değerli Araştırmacılarımız,   Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Dolaşım Destekleri kapsamında Eylül ayında açılan Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) çağrısı için Avrupa Komisyonu 14 Ocak 2020 tarihine kadar...

[ARBİS]2508 - TUBITAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (Slovenian Research Agency - ARRS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık...

ERC-2020-CoG çağrısı açıldı!

Değerli araştırmacılar,   657 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 343 proje fonlaması beklenen ERC Consolidator Grant 2020 (ERC-2020-CoG) çağrısı başvurulara açıldı. ERC-2020-CoG  çağrısına hazırlığınız esnasında TÜBİTAK tarafından oluşturulan ERC Baş Araştırmacı Geliştirme...

TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı Başvuruya Açılıyor!

   Değerli Araştırmacılar, Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin...

Ufuk 2020 Güvenlik Alanı Güvenlik Araştırmaları Etkinliği

Değerli Araştırmacılarımız, Ufuk 2020 Güvenlik Alanı kapsamında gerçekleştirilen “Güvenlik Araştırmaları Etkinliği 2019” 6-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Finlandiya / Helsinki’de gerçekleştirilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bu etkinlikte sanayi, kamu ve akademiden temsilciler...

LC-NMBP-31-2020: Materials for off shore energy (IA)

Değerli Araştırmacılar, Ufuk 2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanındaki “LC-NMBP-31-2020: Materials for off shore energy (IA) ” başlığına yönelik aşağıdaki konularda uzmanlığa sahip ortak aranmaktadır. Açık deniz rüzgar enerjisi...

Ufuk2020 Sağlık Alanı "Avrupa Araştırmalarında Sağlık İçin Kişiselleştirilmiş Tıp" Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği

Değerli Araştırmacılar, Ufuk2020 Sağlık Alanı kapsamında “Avrupa Araştırmalarında Sağlık İçin Kişiselleştirilmiş Tıp” Proje Pazarı etkinliği Polonya/Gliwice'de, 23 Ekim 2019'da gerçekleşecektir. Etkinliğe, proje hazırlıkları kısmen bulunan ve hala kavramsal aşamada olan, ...

ERA-Net Smart Energy Systems 2019 "Enerji Depolama Çözümleri" Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri ...

.