ULUSAL/ULUSLARARASI PROJE ÇAĞRILARI

ERA-CVD Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açıldı

  Değerli Araştırmacılarımız,   ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK...

EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve...

TUBITAK - Filistin Ortak Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)  arasında 15 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir....

TUBITAK - Filistin Ortak Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)  arasında 15 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir....

ERA-NET FOSC Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı...

ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,     ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum...

2540 TÜBİTAK - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili Tematik İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız, 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulmasını hedefleyen çağrı açılmıştır. Çağrı için tematik sınırlandırma yoktur. TÜBİTAK...

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal...

Ufuk2020 Yenilenebilir Enerji Çağrısı başvurulara Açılmıştır!

Değerli Araştırmacılar,   3 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında iki çağrı başlığı başvurulara açılmıştır. Her iki başlığın toplam bütçesi 83 Milyon Avrodur.   Başvuruya açılan başlıklar aşağıdaki gibidir:   ...

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında 2019 Yılı Ortak Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız,   ERA.Net RUS PLUS Projesi kapsamında Nanoteknolojiler, Sağlık Bilimleri ve Robotbilim alanlarındaki ortak çağrısı 31 Ekim 2019- 31 Ocak 2020 tarihlerinde açılmıştır. İşbirliği kapsamında, biri Rusya'dan olmak üzere, en az üç ülkenin akademik kuruluşları...

[Mariecurie] Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

  Değerli Araştırmacılarımız,   MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı 5 Aralık 2019 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar...

Chist-Era Era-Net Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Chist-Era Era-Net Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!   Çağrıya katılan ülkelerin listesine adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasında en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.  ...

Elektronik Bileşenler ve Sistemler Proje Pazarı (ECS)

Değerli Araştırmacılarımız,   Elektronik Bileşenler ve Sistemler proje pazarı etkinliği (ECS Brokerage Event), AENEAS, ARTEMIS-IA ve EPoSS tarafından 14-15 Ocak 2020 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecektir. Elektronik Bileşenler ve Sistemler alanında faaliyet gösteren uzmanları...

‘Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Teknolojileri’ 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız,   Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir...

Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Yılı Çağrı Konuları Yayımlandı !

Değerli Araştırmacılarımız,   Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 yılı çağrı konuları yayımlandı. Çağrıların resmi olarak 7 Ocak 2020 tarihinde açılması ve 21 Nisan 2020 tarihinde kapanması planlanmaktadır.   İlgili çağrıların yer aldığı Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Yılı Çalışma...

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı

Değerli Araştırmacılarımız, Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cinsiyet Eşitliği...

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda...

Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısı yayınlandı!

Değerli Araştırmacılarımız,   Avrupa  Komisyonu, Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısını yayınlanmıştır.   2020 yılı Erasmus+ Program bütçesi 3,207.4 Milyon Avro oldu. Erasmus+ Programı 2020 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında...

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları Çağrısı ve Dokümanları

Değerli Araştırmacılarımız,   Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Dolaşım Destekleri kapsamında Eylül ayında açılan Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) çağrısı için Avrupa Komisyonu 14 Ocak 2020 tarihine kadar...

[ARBİS]2508 - TUBITAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız,   TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (Slovenian Research Agency - ARRS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık...

ERC-2020-CoG çağrısı açıldı!

Değerli araştırmacılar,   657 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 343 proje fonlaması beklenen ERC Consolidator Grant 2020 (ERC-2020-CoG) çağrısı başvurulara açıldı. ERC-2020-CoG  çağrısına hazırlığınız esnasında TÜBİTAK tarafından oluşturulan ERC Baş Araştırmacı Geliştirme...

TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı Başvuruya Açılıyor!

   Değerli Araştırmacılar, Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin...

Ufuk 2020 Güvenlik Alanı Güvenlik Araştırmaları Etkinliği

Değerli Araştırmacılarımız, Ufuk 2020 Güvenlik Alanı kapsamında gerçekleştirilen “Güvenlik Araştırmaları Etkinliği 2019” 6-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Finlandiya / Helsinki’de gerçekleştirilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bu etkinlikte sanayi, kamu ve akademiden temsilciler...

LC-NMBP-31-2020: Materials for off shore energy (IA)

Değerli Araştırmacılar, Ufuk 2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanındaki “LC-NMBP-31-2020: Materials for off shore energy (IA) ” başlığına yönelik aşağıdaki konularda uzmanlığa sahip ortak aranmaktadır. Açık deniz rüzgar enerjisi...

Ufuk2020 Sağlık Alanı "Avrupa Araştırmalarında Sağlık İçin Kişiselleştirilmiş Tıp" Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği

Değerli Araştırmacılar, Ufuk2020 Sağlık Alanı kapsamında “Avrupa Araştırmalarında Sağlık İçin Kişiselleştirilmiş Tıp” Proje Pazarı etkinliği Polonya/Gliwice'de, 23 Ekim 2019'da gerçekleşecektir. Etkinliğe, proje hazırlıkları kısmen bulunan ve hala kavramsal aşamada olan, ...

ERA-Net Smart Energy Systems 2019 "Enerji Depolama Çözümleri" Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri ...

.