Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı Başvurulara Açıldı!

AR-GE DESTEK PROGRAMI 17. PROJE ÇAĞRISI (Son Başvuru Tarihi: 08 Ekim 2021 Saat 18:00)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 17. Çağrıya çıkılmıştır. Bu kapsamda;

a) Üniversiteler,

b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar) başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen Kurum/Kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve bu kılavuzda belirtilen 17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

Detaylı bilgi ve formlar için: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Duyuru/198/Ar-Ge-Destek-Programi-17…