Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund çağrısı açılmıştır!

Değerli Araştırmacılarımız,

 

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz'den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.

 

Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır.

 

  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  • Silikon yakıtlı parabolik toplayıcılar
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  • Açık volümetrik hava alıcısı
  • Gelişmiş termal enerji depolama
  • Gelişmiş lineer fresnel teknolojisi
  • Erimiş tuzlu parabolik toplayıcılar
  • Çok kuleli ışın sistemi

 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://csp-eranet.eu/calls adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Önemli tarihler aşağıda verilmiştir.

CSP ERANET COFUND Çağrısı Açılışı

07.10.2019

1. Aşama

 

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.)

10.01.2020

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi)

15.01.2020

1. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi

03.03.2020

2. Aşama

 

2. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.)

13.05.2020

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi)

20.05.2020

2. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi

11.08.2020

Sözleşme Süreçlerinin Başlatılması

14.09.2020

Projelerin başlaması

2020’nin son çeyreği

 

İlgili Kişi:

Dr. İlknur YILMAZ

AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü

e-posta: ncpenergy@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 17 53

 

ARDEB- 1071 programı detayları için;

Dr. Kamil Öncü ŞEN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 09

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.