MSCA Individual Fellowships Online Bilgi Günü, 18 Haziran'da gerçekleşecek!

Değerli Araştırmacılarımız,

 

18 Haziran 2020 tarihindeTÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile Zoom uygulaması üzerinden “MSCA Individual Fellowships Online Bilgi Günü” düzenlenecektir. 

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF) tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını, böylelikle de Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanının rekabetçiliğinin artırılmasını hedeflemektedir. Bu program kapsamında tüm dünya ülkelerinden ve tüm araştırma alanlarından deneyimli araştırmacılar tarafından sunulan proje önerileri desteklenebilmektedir. 

Düzenlenecek Bilgi Günü'nde Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından IF Programı 2020 Çağrısı içeriği, başvuru koşulları ve ayrıntıları ile birlikte, önümüzdeki sene başlayacak yeni AB Çerçeve Programı Ufuk Avrupa'da MSCA'nın yeri hakkında bilgiler sunulması hedefleniyor. Ayrıca IF Alanı hakemler ve IF projesi yürütmüş başarılı araştırmacılar tarafından başarılı proje yazmanın ipuçlarına dair İngilizce sunumlar da gerçekleştirilecek. 

9 Eylül 2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonu tarafından başvuruların kabul edileceği MSCA Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF) çağrısı için, MSCA Ulusal İrtibat Noktası Hizmetleri ve TÜBİTAK Proje Ön-değerlendirme Destekleri'ne dair bilgilendirmeler de yapılacak. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurt dışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurt dışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerinin MSCA IF çağrısından nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Katılım sağlamak isteyen araştırmacılarımızın linkte yer alan formu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Zoom linki daha sonra kayıt olan kişilere gönderilecektir. 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.