COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları Güncellendi!

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology- COST Association) Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarını çalıştıkları alan özelinde COST Aksiyonu adı verilen uluslararası bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal araştırmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye COST'un kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

COST Aksiyonları bünyesinde yer alan Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) üyeleri COST üyesi ülke koordinatörlükleri tarafından seçilmektedir. Yönetim Komitesi üyeleri Türkiye'de TÜBİTAK tarafından COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları doğrultusunda belirlenmektedir. Gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda, COST Aksiyonları Katılım Kuralları kriterleri arasındaki “Devam Eden/Tamamlanmış Proje ile Başvuru” kriterinde yer alan mevcut programlara ek olarak TEYDEB 1512, 1515, 1702, 1709, 1711, 1801, 1812 programları ve ARDEB 1002-A, 1005 ve 3005 programları dahil edilmiştir. 

Güncel kurallara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/cost-aksiyonlarina-katilim-kuralla…