YAP Nedir?

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Destekleme (YAP) Komisyonu Üniversitemizdeki Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Desteklemeye ait tüm süreç ve işleyişten sorumlu olan, Rektör Başkanlığı’nda Mütevelli Heyeti kararıyla atanan, Rektörlüğe bağlı organdır. YAP süreçlerinin 3 temel ayağı bulunmaktadır;

  1. YAP Proje Desteği
  2. YAP Bilimsel Faaliyetlere Katılım Desteği
  3. Akademik Yayın Teşviki

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Destekleme” (YAP) Komisyonu, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ve bilimsel faaliyetlerin değerlendirilmesi, kabulü, mali açıdan desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi hakkındaki usul ve esasları YAP YÖNERGE kapsamında yürütür.