YAP Proje

YAP PROJE

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülmesi planlanan ve YAP başvuru formundaki proje türlerine verilen destektir.

  • Proje başvuruları, “Başvuru Formu” doldurularak ilgili Fakülte tarafından EDYS üzerinden resmi yazı ile YAP Komisyonu’na iletilmek üzere Rektörlüğe yapılır. Islak imzalı başvuru formu Proje Yönetim Ofisi'ne teslim edilir.

 

  • Başvurular Proje Yönetim Ofisi (PYO) tarafından öncelikle, başvuru formunda talep edilen belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulup doldurulmadığı hususunda kontrol edilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz ve ilgili Fakülte aracılığı ile başvuru sahibine iade edilir.

 

  • PYO onayından geçen proje önerileri değerlendirilmek üzere YAP Komisyonuna sunulur. Komisyon, YAP Yönergesi’nde bulunan esasları da göz önünde bulundurarak projeleri bilimsel olarak değerlendirir.

 

  • Uygun bulunan başvurular, Rektörlük ve Mütevelli Heyeti görüş ve onayına sunulur. Başvuru ile ilgili nihai sonuç, bağlı olunan Fakülteye resmi yazı ile bildirilir.

 

  • Revizyon talep edilen başvurular  başvuru sahibine en geç 1 ay içinde gerekli revizyonu yaparak tekrar Komisyona sunması koşulu ile iletilir. İlgili süre içinde iletilmeyen başvurular geçersiz kabul edilir.

 

  • Desteklenmesi uygun bulunan projelerin süreçleri PYO koordinasyonu ile yürütülür. Gelişme ve sonuç raporları proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde ilgili ofis uzmanları ile yürütücü adına açılan G-Drive hesabından paylaşılır.

 

  • Sonuçlanan projelerde proje yürütücüsü elde edilen çıktıları YAP Komisyonu’na sunar.

 

YAP BELGELERİ

YAP Proje Başvuru Formu

YAP Gelişme Raporu

YAP Sonuç Raporu

 

YAP Yönerge