2020 yılı CHIST-ERA Konferansı Çevrimiçi Düzenleniyor

Değerli Araştırmacılarımız,

 

CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB Ufuk2020 Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesi. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Proje'nin Aralık ayında yayınlanması planlanan 2020 yılı çağrısı kapsamında aşağıda sunulan iki başlıktaki projelerin fonlanması planlanıyor:

·         Özgün Etkileşimler için İleri Beyin-Bilgisayar Arayüzleri - Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)

·         Sürdürülebilir Bilişim - Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Bu çağrı kapsamında organize edilen; 2020 yılı CHIST-ERA Konferansı, 29-30 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Konferansın amacı, ilgili alanlarda çalışan araştırmacıları ve CHIST-ERA temsilcilerini bir araya getirerek, çağrı başlıklarının içeriklerinin ve kapsamlarının nihaî haline katkı vermelerini sağlamaktır. Konferansa katılım sağlanarak ilgili araştırmacılarla tanışılabilir, muhtemel ortaklıklar için işbirliği sağlanabilir ve çağrı metinlerine katkı verilebilir.

 

Notlar:

Konferansa kayıt olmak için tavsiye edilen son tarih 25 Eylül 2020’dir.

Detaylı bilgi için : https://www.chistera.eu/conference-2020-programme

Kayıt için:  https://www.chistera.eu/conference-2020-registration

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.