ARDEB Programlarına Başvuru Süreci Kolaylaştı

Değerli Araştırmacılarımız,

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programlarına başvuruyu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başvuru aşamasında, proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi) dışında hiçbir belge talep edilmeyecektir.

 

Yeni süreçte; linkte yer alan belgeler başvuru esnasında istenmeyecek, projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta TÜBİTAK’a iletilecektir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.