COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

 

Değerli Araştırmacılarımız,

 

 

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir.

Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Projeye, 25 farklı ülkeden 25 farklı kuruluş katılmaktadır.

Bu kapsamda, CoBioTech projesi 2020 yılı çağrısı Mart 2020 itibariyle açılacaktır.

 

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

 

Tek aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

 

Proje önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: Haziran 2020 13:00 h (CEST)

CoBioTech projesinin Çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında https://www.cobiotech.eu) yayınlanmıştır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Çağrı duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.