EIT Kentsel Ulaşım COVID-19 Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız,

 

EIT Kentsel Ulaşım kapsamında COVID-19 pandemisinin kentsel ulaşımda sebep olduğu sorunlara hızlı ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine yönelik bir çağrının açılması planlanmaktadır. 8 Mayıs 2020 tarihinde açılması planlanan çağrıya yaklaşık 8 Milyon Avro bütçe ayrılacaktır. Detayları https://www.eiturbanmobility.eu/ adresinde yayımlanacak olan çağrıya, EIT Kentsel Ulaşım’a üye olmayan kuruluşlar da katılım sağlayabilecektir. Başvuru süresinin kısıtlı olması beklenen çağrıya yönelik fikri hazırlıklara zaman kaybedilmeden başlanılması ve birlikte proje sunulabilecek aktörlerin (örnek: sağlık, hijyen, sosyal, ulaşım hizmetlerini sağlayan paydaşlar, şehirler vb.) belirlenmesi önerilmektedir.  

 

Bİlgilerinize,

Saygılarımızla.