EMBO Araştırma Destek Birimleri Kısa Dönem Burs Programı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız,

Ülkemizin üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı (EMBC) tarafından finansmanı sağlanan Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Destek Programları, kariyerinin her aşamasındaki bilim insanları, araştırmacı ve öğrencilerle, araştırma destek birimlerinde çalışan teknik personele çeşitli burs imkânları sunar.

EMBO Araştırma Destek Birimleri (ADB) Burs Programı, 2020 yılında başlatılan yeni bir program olup, araştırma enstitüleri ve üniversitelerin ADB’lerinde teknik personel ya da araştırmacı olarak çalışan kişilere yurt dışındaki alanında uzman başka ADB’lerde kısa süreli çalışma olanağı sağlar.

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Türkiye’de bir araştırma destek biriminde çalışan teknik personel ve aktif araştırma yapan bilim insanları programa başvurabilir.
 • Başvuru için yaş sınırı yoktur.
 • Başvurular, bir başka EMBC üye veya asosiye ülkede yer alan bir Araştırma Destek Birimi’ne yapılabilir.
 • Bununla birlikte, 2020 yılına özgü Japonya’da bulunan bir ADB’ye başvuru yapılabilir.

Başvuru Koşulları:

 • Bursa en az 7 gün en fazla 1 ay için başvurulur.
 • Ev sahibi (home institute) ADB’de bulunmayan, yakın gelecekte kurulması düşünülmeyen bir teknik veya yöntemin öğrenilmesi için yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Bursun bitiminde, bursiyerin ev sahibi ADB’ye dönerek, misafir ADB’de (host institute) öğrendiği tekniği ve deneyimlerini arkadaşlarına aktarması gerekir. Bunun için ev sahibi merkezde 6 ay aralıksız çalışması; bu sürenin bitiminde aktarımın taahüt edildiği şekilde yapıldığı onayının ev sahibi ADB yönetimi tarafından EMBO’ya rapor edilmesi zorunludur.
 • Yeniden başvuru, bursun alınması halinde,  tamamlandığı tarihten en az 12 ay geçtikten sonra; önceki başvurunun başarısız olması halindeyse önceki başvuru tarihinden itibaren en az 12 ay geçtikten sonra mümkündür.
 • Başvurular, İngilizce olarak doğrudan EMBO’ya yapılır. (https://applications.embo.org/register.php?reg=80DM)

Programa yıl boyunca başvuru yapılabilir. Ancak, EMBO başvuru sahibine, gitmeyi planladığı tarihten en az 3 ay önce bursa başvurmasını önerir.

Burs kapsamı, misafir olarak gidilecek ülkeye ulaşım giderlerini ve burs süresince bursiyerin oradaki yaşam masraflarını karşılar.

Değerlendirme:

 • Burs süresince yapılacak çalışmanın içeriği: Yapılması planlanan ziyarete uygun ve önerilen süredeki iş akışının iyi tanımlanmış olması gerekir. Burs bitiminde ev sahibi ADB’ye dönüşte, misafir birimde yapılan çalışmaların aktarımı için konu detaylı ve çok yönlü ele alınmış mı?
 • Önerilen çalışmanın misafir olarak gidilecek birim için değeri açıklanmış mı? Önerilen çalışma, misafir birimle ev sahibi birim arasında anlamlı bir bilimsel / teknolojik alış veriş olanağı içeriyor mu?
 • Çalışmanın ev sahibi ADB’ye sağlayacağı fayda yeterince açıklanmış mı? (Örn. Uzmanlık ve/veya teknoloji transferi, uzun vadede ev sahibi enstitüye sağlayacağı katkı açıklanmış mı?)
 • Başvuru sahibinin özgeçmişi, özellikle ADB’deki teknik deneyimi ve önerilen çalışmada edinilecek kazanımların ev sahibi merkeze aktarmadaki yeterliliği değerlendirilir.

Başvuru koşulları ve burs ile ilgili detay bilgilere  https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/core-facility-fellowships bağlantısından erişilebilir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.