Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklık Projelerinde "Ulusal Bağlamda Avrupa Önceliği"!

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklık Projelerinde 2020 Teklif Çağrısına yönelik olarak “Ulusal Bağlamda Avrupa Önceliği” belirlenmiştir. 2021 yılından sonra Erasmus+ Programının ardılı olarak yürürlüğe girecek AB Eğitim ve Gençlik Programında, Avrupa Yükseköğretim Alanı hedeflerinin ana bir bileşeni olarak mevcut kağıt tabanlı işlemlerden dijitalleştirilmiş işlemlere geçiş yapılması planlanmaktadır. Bu geçişin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Avrupa Komisyonu üniversitelerin, 2019 ve 2020 Erasmus+ Yıllık Çalışma Programında belirtilen öncelikler doğrultusunda, Avrupa Öğrenci Kartı girişiminin mevcut işlevlerinin test edilmesini ve uygulamasını bir Erasmus+ Stratejik Ortaklık projesi kapsamında gerçekleştirebileceğini ifade etmiştir.

 

Bu itibarla 2020 Erasmus+ Program Rehberinde Stratejik Ortaklıklar projelerinin “Yükseköğretim Alanındaki Sektöre Özgü Öncelikler” altında “Supporting the implementation of the European Student Card initiative through secure electronic transfer of students' data between higher education institutions, in full respect of personal data protection and linking where possible with the new Europass. The objective is to enable students to manage online the entire set of administrative steps of their mobility abroad (from selection up to their ECTS credits recognition), while at the same time facilitating an easier access to a wide range of student services -including libraries, catering and accommodation -when on a campus abroad. The main components of the European Student Card initiative are being developed through Erasmus+ projects funded under Key Action 2: Strategic partnerships and Key Action 3: Forwardlooking projects.” şeklinde ifade edilen öncelik, 2020 Teklif Çağrısında Türkiye Ulusal Ajansına yükseköğretim alanında sunulacak olan Stratejik Ortaklık projeleri için “Ulusal Bağlamda Avrupa Önceliği” olarak belirlenmiştir.

2020 Çağrı Yılı kapsamında KA 203 Proje Başvurusu sunmayı düşünen potansiyel yararlanıcıların dikkatine sunulur.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

 

Uluslararası Ofis Erasmus Birimi

&

Proje Yönetim Ofisi