İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar - Türkiye Araştırma Ortaklığı Fonu 2020

Değerli Araştırmacılarımız,

 

British Council  “İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar Araştırma Ortaklığı Fonu” programı kapsamında ortak araştırma fonu  aracılığıyla, İngilizce öğrenimine ve öğretilmesine fayda sağlayacak yenilikçi araştırma üretimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

 

Seçim ve fonlama süreci:

 

·         İngilizce öğretimi (ELT)/İngilizce dilinde eğitim (EMI)  uzmanlarından oluşan bir panel, her ortak araştırma projesi başvurusunu önceden duyurulmuş bir dizi kritere göre değerlendirecektir (19 Ekim - 23 Ekim 2020).

·         Başarılı başvurular, British Council tarafından duyurulacaktır (26 Ekim 2021).

·         Başarılı araştırma raporları, British Council tarafından düzenlenecek politika yapıcıların ve uygulayıcıların davet edileceği çevrimiçi etkinlikte paylaşılacaktır (26 Mayıs 2021).

·         Desteklenen her proje için ödenecek hibe 20.000 Sterlin’e kadar olacaktır.

 

Bu araştırma fonu aracılığıyla, British Council'ın temel araştırma çalışması “Türkiye'de Yüksek Öğretimde İngilizcenin Durumu” tarafından belirlenen kilit alanlarda yenilikçi araştırmaların üretimi ve yaygınlaştırılması yoluyla, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında İngilizce öğrenimini ve öğretimini geliştirmeyi amaçlanmaktadır.

 

Hedefler:

 

·         Birleşik Krallık, Türkiye ve diğer İngilizce eğitim merkezlerindeki (AB, MENA ve muhtemelen Doğu Asya) İngilizce dilinde eğitim (EMI) araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar oluşturmak.

·         EMI konusunda Birleşik Krallık-Türkiye ortak araştırmalarının nitelik ve niceliğinde gelişim sağlamak.

·         Birleşik Krallık ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumları, uzmanları ve politika yapıcılar arasında yeni ortaklıklar kurmak.

·         Politika ve planlamayı daha iyi gerçekleştirmek için İngilizce öğretimi (ELT), EMI politika yapıcılarının ve profesyonellerinin Birleşik Krallık'tan yüksek kaliteli ve ilgili araştırmalara daha iyi erişimini sağlamak.

 

Ne tür bir faaliyet fon kapsamındadır?

 

Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları, politika yapıcılar, EMI uygulayıcıları ve akademisyenler tarafından ana konular olarak belirlenen aşağıdaki alanlardaki araştırmalar fon kapsamındadır:

 

·         İngilizce dilinde eğitimde kalite

·         Türkiye'deki fakültelerde İngilizce dilinde eğitim bağlamı

·         Uluslararasılaşma gücü olarak İngilizce dilinde eğitim

·         İngilizce dilinde eğitim ve istihdam edilebilirlik

·         Konu olarak İngilizce

 

 

Uygunluk - Kimler başvurabilir?

 

·         Türkiye ve Birleşik Krallık'tan ortak araştırmacı/kurum ekipleri.

·         Ortak araştırma projesi başvurularının, bu fon kapsamında destek almaya uygun olması için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

·         Her teklifin, ortak bir başvuruda bulunan bir ana başvuru sahibi (Birleşik Krallık veya Türkiye'den) ve bir ortak başvuru sahibi (Birleşik Krallık veya Türkiye'den) olmalıdır.

·         Başvuru sahiplerinden biri mutlaka Türkiye'den olmalıdır.

·         Tek bir kurumdaki bağımsız departmanlar, önerilen faaliyetlerin ve amaçların açıkça farklı olması ve her birinin ayrı ana başvuru sahipleri tarafından yönetilmesi koşuluyla birden fazla başvuruda bulunabilir.

·         Aynı departman tarafından yapılan her başvuru, diğer başvurudan bağımsız olarak eşleşen fonları (in-kind contributions) güvence altına alacağını göstermelidir.

·         Başarılı başvuru sahipleri 26 Ekim 2020 tarihinde açıklanacaktır ve başarılı başvurular, 21 Mart 2021 tarihine kadar araştırma ile ilgili nihai bir taslak metni sunmalıdır. Bu metin; gerekçeyi, metodolojiyi, bulguları, etkileri, tartışmaları ve çıkarımları ve referansları içermelidir.

 

Başvuru sahipleri, aşağıdaki kurumlardan birinde bulunmalıdır:

 

·         Teknoloji transfer ofisleri dahil, yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip, kar amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumu.

 

·         Yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip, kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu.

 

·         Ortak ülkedeki ana başvuru sahibinin kurumu (“Lider kurum”) hibeyi yönetme kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Ana başvuru sahipleri, araştırma projesi başvurularına aşağıdakilerle bağlantılı ortakları dahil edebilir:

 

·         Araştırma veya yüksek öğretim kurumları

·         Diğer eğitim kuruluşları/Hayır kurumları/Vakıflar

·         Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları (STK'lar) dahil)

 

Son Başvuru Tarihi

 

Başvuruların teslimi için son tarih 18 Ekim 2020 Pazar, Türkiye saati (GMT+3) ile 23:59’dur.

 

Başvuru dokümanları ekte yer almaktadır.

 

Detaylı açıklamalar için Başvuru Rehberine tıklayınız. Başvurular, e-mail ile toplanacaktır.

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.