Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Kayıt Donduran ÖğrencilerTÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB Destekli Projelerden Burs Almaya Devam Edebilecek

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup depremden etkilenen öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmelerine karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda; yürürlükte olan projelerin devamının sağlanabilmesi amacıyla, Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve deprem nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin, ARDEB ve TEYDEB destekli projeler kapsamında görevlerine devam etmeleri durumunda bursiyerlik statülerinin devam edebilmesi ve kendilerine kayıtlarını dondurdukları tarihten itibaren üç ay süre ile burs ödemesi yapılabilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu karar, her projenin kendi koşulları ve durumu değerlendirilerek, proje yürütücüleri tarafından uygulanacaktır.

Kaynak : TÜBİTAK