Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı 3. Dönem Başvuruları İçin Son Tarih 1 Aralık 2020!

Değerli Araştırmacılarımız,

 

TÜBİTAK’ın ortakları arasında yer aldığı Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından,

·         Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması;

·         Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması;

·         Nadir hastalıklar araştırma ağının genişletilerek güçlendirilmesi amacıyla uluslararası disiplinler arası ağ oluşturma desteği (EJP RD NSS) verilecektir.

Destek Kapsamı

Nadir hastalıklar alanında uluslararası düzeyde var olan ve/veya yeni oluşturulacak araştırma ağlarında;

·         Bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı;

·         Hasta organizasyonları ile hastaların araştırma projelerine katılımını teşvik eden; hasta – araştırmacı bağlantısının kurularak güçlendirilmesine katkı sağlayan;

·         Nadir hastalıklar araştırmalarına katkı sunacak EJP RD veya başka nadir hastalıklarla ilişkili proje çağrılarına yenilikçi, araştırma projesi başvurusu hazırlanmasını teşvik eden bilimsel işbirliklerinin oluşturulması için

Çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve/veya konferans düzenleme desteği verilecektir.

 

Destek Üst Limiti: 30.000 Avro

 

Kimler Katılabilir?

Çağrı metninde yer alan ülkelerdeki nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren üniversitede veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan araştırmacılar ve sağlık hizmetleri uzmanları ile hasta dernekleri/ savunucuları (PAO) çağrıya başvuru yapabilir.

Çağrıyla ilgili tüm bilgi ve başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.