Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Vizyon Çalıştayı

Değerli Araştırmacılarımız,

 

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi - Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi Yetkinlik Analizi Çalışmaları kapsamında  “Envisioning Workshop – Vizyon Çalıştayı” düzenlenecektir. Etkinlik ile  geniş ve disiplinler arası bir yelpazede tüm temiz enerji sektörünü kapsayan yetkinlikler için ortaklıkların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Etkinlik çerçevesinde, enerji üretimi ve depolaması, temiz enerji yönetimi ve operasyonuna yönelik teknoloji ve servislerin geliştirilmesi, temiz enerji uygulamaları yazılım çözümleri, karbonsuzlaştırma teknolojileri gibi başlıklarda proje fikirleri tartışılacak ve potansiyel ortaklıklar için ağ oluşturma ve uluslararası fon kaynakları konuları detaylandırılacaktır

Etkinlik kapsamında ilgili yenilenebilir enerji başlıkları altında proje fikirlerinin tartışılacağı bir çalışma oturumu da düzenlenecektir. Bu oturum ile ilgili alanlarda proje fikirlerinin tartışılması ve proje ortaklarının yenilikçi fikirlerini/teknolojilerini/ürünlerini/hizmetlerini daha da iyileştirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlanmaktadır.  

Etkinlik, 11 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

 

Kayıt için tıklayınız.