TÜBİTAK-ARDEB Programları Kapsamında Önemli İyileştirmeler Yapıldı!

Değerli Araştırmacılar,

 

TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bundan böyle;

·         Doktora öğrencileri; 1002-Hızlı Destek projelerinde, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev alabilecek,

 

·         Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme/Sonuç Raporunda yer verilecek ve

 

·         Bir projede aynı anda dört lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Detaylı Bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.