TÜBİTAK -ARDEB tarafından Süreçlerde Gerçekleştirilen Yenilikler

Değerli Proje Yürütücüleri,

Hatırlayacağınız üzere; TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2019 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldığı daha önce sizlere duyurulmuş, bu iyileştirmelerin ARDEB Proje Takip Sistemi'ne (ARDEB PTS, ardeb-pts.tubitak.gov.tr) yansıtılmasından sonra yürürlüğe alınacağı belirtilmişti. Söz konusu güncelleme çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış olup bundan böyle,

 Proje bütçesinin burs faslında yer alan toplam bursiyer ödeneğinin ve TÜBİTAK tarafından belirlenen burs üst limitlerinin aşılmaması, bursiyer olabilme koşullarının sağlanması şartıyla, aşağıdaki belirtilen işlemler, ARDEB-PTS üzerinden Grup onayı alınmadan proje yürütücüleri tarafından yapılabilecektir.

   • Projede onaylanmış kontenjanlar dâhilindeki bursiyerlerin* projeye eklenmesi,

•   Bursiyerlerin projeden ayrılması, o Bursiyerlerin görev sürelerinin güncellenmesi,

• Bursiyerlerin başka bir işte çalışma durumlarına göre belirlenen statülerinde (ücretli/ücretsiz bursiyer) değişiklik yapılması,

•Bursiyerlerin aylık burs miktarlarında güncellemeler yapılması

 Sistem, YÖK veritabanı ile entegre bir şekilde çalıştığından ekleyeceğiniz bursiyerlerin burs alma kriterlerini sağlayıp sağlamadığı sistemsel olarak kontrol edilecek ve gerekli uyarılar yapılacaktır.

Girdiğiniz bilgiler dikkate alınarak, bursiyerlerin alabilecekleri en yüksek burs miktarları da sistem tarafından kontrol edilerek gerekli uyarı notları gösterilecektir.

Burs kontenjanlarında güncelleme yapmak istemeniz durumunda, ARDEB-PTS’de yer alan proje sayfanızdaki “Genel Bilgiler” veya “Proje Çalışanları” sekmesinde bulunan “Bursiyer Kontenjanları” bölümünden talepte bulunabilirsiniz. Talebiniz Grup tarafından değerlendirilerek tarafınıza bilgi verilecek ve talebin kabul edilmesi durumunda kontenjanlar ARDEB-PTS’de otomatik olarak güncellenecektir.

 Bugüne kadar, ARDEB-PTS’den veya TÜBİTAK web sayfasından indirdiğiniz ve doldurarak BAP Birimlerine veya Proje Ofislerine ilettiğiniz Bursiyer Öğrenci Bilgi Formları da artık ARDEB-PTS’de “Proje Çalışanları” sekmesinden kişiye özel hazırlanmış olarak indirilebilecektir. Bu formlar, her ayın 25’inden itibaren aktive olacak ve her sayfanın alt kısmında o belgeye ait özel bir kod yer alacaktır.  Doktora sonrası bursiyerler için süreç, mevcut uygulamadaki şekliyle devam edecektir. * Bursiyer kontenjanları a) "Lisans bursiyerleri" b) "Lisansüstü bursiyerler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri)" c) "Doktora sonrası bursiyerler" olmak üzere üç kategoride ele alınacaktır. Yüksek lisans ve doktora bursiyerleri aynı kontenjan grubu altında değerlendirileceğinden, bu kategorideki toplam kontenjan sayısı aşılmadan kategori içerisinde yapılacak nitelik değişiklikleri için onay alınmasına gerek olmayacaktır. İyi çalışmalar diler, saygılar sunarız.