TÜBİTAK- ERA-NET NEURON Cofund2 Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız,

ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısının (JTC 2022), 07 Ocak 2022 tarihinde açılması planlanmaktadır. JTC 2022 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, inme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dâhil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir. Bu çağrıda, inme ve diğer serebrovasküler hastalıkların patofizyolojine ve terapötik gelişmelerine yönelik klinik öncesi ve klinik araştırmaların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma alanları, hastalığın genetik, epigenetik, moleküler mekanizması gibi serebrovasküler hastalıklarla ilişkili çok çeşitli yönleri içerebilir. Nöroinflamatuar süreçler genellikle serebrovasküler hastalıklarda önemli bir rol oynar ve çağrı kapsamına dâhildir. Farmakolojik çalışmalar ve patofizyolojik mekanizmalara dayalı teknolojik gelişmeler dâhil olmak üzere önleyici, tanısal veya tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Çağrıda, serebrovasküler hastalığın ve beyin bariyeri işlev bozukluklarının temel mekanizmalarını içeren araştırmalardan insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmaları içeren araştırmalara kadar proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.