TÜBİTAK - Prof. Dr. Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Değerli Araştırmacılarımız,

Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi, tıpta veya eczacılıkta uzmanlık derecesine sahip genç araştırmacıların doktora sonrası çalışmalarını Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırma laboratuvarında sürdürmek isteyen genç bilim insanlarına verilecek olan bu bursun kapsamı ve destek miktarı aşağıdaki şekildedir.

 

  • Adayların araştırma konusunun Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırmaları ile ilişkili olması.Yapılacak araştırmaya ilişkin niyet mektubu, daha önce tamamladığı bilimsel araştırmaların (tez, makale vb.) geniş özeti ve araştırmacının yetkinliklerine dair detaylı bilgelerden oluşan başvuru belgesi.
  • Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve doktorasını son yedi yıl içerisinde tamamlamış veya burs başlangıcına kadar doktorasını en geç 6 ay içinde tamamlayacak olması.
  • Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 65 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan aldığına dair belge veya İngilizce öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans/lisansüstü veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma.
  • Burs miktarı aylık net 2500 ABD Doları ve bursiyer dâhil üç kişiye (aile üyeleri) kadar seyahat desteği.
  • Destek süresi burslu olarak en fazla 24 aydır.
  • 2022 yılında üç araştırmacının desteklenmesi planlanmaktadır.
  • Değerlendirmeler bizzat Prof. Dr. Aziz SANCAR’ın koordinasyonunda belirlenen bir değerlendirme kurulunca TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı koordinesinde yapılacaktır.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.