Ufuk 2020 - ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açıldı !

Değerli Araştırmacılarımız,

 

ERA PerMed 2022 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 33 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 01.12.2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıpta hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.

 Çağrının genel amacı, hastalığın ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için kişiye özel stratejilerin üç farklı düzeyde geliştirilmesidir: i) insidans (risk altındaki, nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısı) oranını azaltan koruyucu önlemler (birincil koruma), ii) semptomlar gelişmeden önce koruyucu tedavinin etkinliğini artırmak için hastalığın erken teşhisi (ikincil koruma) ve iii) hastalığın tekrarını önleyen ve/veya hastaların bakımını ve yaşam kalitesini arttıran müdahaleler (üçüncül koruma).

 ERA PerMed 2022 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

  • Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar
  • Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
  • Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetlerinde Etkin ve Güvenilir Uygulamalar

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.