Ufuk Avrupa Genel Bilgilendirme Eğitimi Etkinliği (Çevrimiçi)

 

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz II' projesi, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı hakkında farkındalığın arttırılmasına yönelik proje yazma eğitimleri, proje pazarı etkinlikleri, ulusal danışma grubu toplantıları gibi faaliyetler hayata geçirmektedir.  Proje ile ilgili daha fazla bilgi www.turkeyinh2020.eu   web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bahsi geçen projenin bir parçası olarak, yaklaşan Ufuk Avrupa (9. Çerçeve Programı) Programına ilişkin ikinci genel bilgilendirme eğitimi (çevrimiçi etkinlik/web semineri) düzenlenecektir.

 

Etkinlik, Ufuk Avrupa Programıyla tanışacak herkesi hedefleyen bir giriş etkinliği olma özelliği taşımaktadır. Etkinliğin ana amacı, Ufuk Avrupa ve onun yeni fırsatlarına odaklanarak, programla yeni tanışan katılımcılara Ufuk Avrupa’yı ve Avrupa Birliği hibelerini tanıtmaktır. Bir diğer deyişle etkinlik, araştırma ve yenilik fikirlerini dünyanın en büyük Ar-Ge programı olan Ufuk Avrupa aracılığıyla finanse etmek isteyenler için oldukça faydalı bir eğitim olma niteliği taşımaktadır. Eğitim programı kapsamında; katılımcılar Ufuk Avrupa yasal ve finansal kuralları, ilgili çağrıları nasıl belirleyebilecekleri ve başvurabileceklerini, proje işbirliklerine yönelik kuruluşları belirlemeyi ve koordinatör bulmaya yönelik oturumlardan oluşmaktadır.

 

Eğitimde gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa’nın ana konseptlerini tek bir çevrimiçi seminerinde kavramalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu sebeple eğitimde kullanılacak olan tüm içerik; sunumlar, eğitim notları, Avrupa Birliği’ne dair en güncel dokümanlardan derlenmiş ve katılımcılara faydalı olabilecek şablonlarla zenginleştirilmiştir. İşbu eğitimin amacı, katılımcıları sadece Ufuk Avrupa ve diğer Avrupa Birliği hibeleri ile tanıştırmak olmayıp, aynı zamanda bunlara erişim ve yararlanma araçlarını ve yöntemlerini de sunmaktır.

 

Etkinlik, 29 Ocak 2021 günü, saat 13:50'de kayıtla başlayacak ve 17:45'te bitecektir.

 

Etkinlik taslak gündemi için tıklayınız.

Etkinlik kaydı için tıklayınız.

 

İlgili etkinliğe sadece kayıt işlemini gerçekleştiren katılımcıların katılımına izin verilecektir. Bu sebeple, lütfen önce Google Formlar aracılığıyla kaydolunuz. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren katılımcılara etkinlik tarihinden üç gün önce etkinliğe giriş sağlamaları için gerekli olan Zoom giriş bağlantısı proje ekibi vasıtasıyla iletilmiş olacaktır.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.