Ufuk Avrupa - Ortak Arama-Demokrasinin geleceği ve sivil katılım

Değerli Araştırmacılarımız,

“HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation” başlığına sunulacak proje için aşağıdaki ortaklar aranmaktadır. 

·Demokratik ve sivil katılımı artıcı dijital teknolojiler konusunda çalışan akademisyenler, özel sektör kuruluşları (KOBİ’ler dahil)

·Marjinal gruplar, gençler, kadınlar vs. üzerine çalışan kar-amacı gütmeyen kuruluşlar

·Marjinal gruplar, kadınlar, gençlere vs. yönelik çalışmalar yürüten belediyeler, valilikler

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 15 Aralık 2021 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

Başlık detaylarına ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.