Ufuk Avrupa - Ortak Arama-Küme 2: Kültürel Miras

Değerli Araştırmacılarımız,

Ufuk Avrupa Programı Küme 2: Kültür, Yaratıcı ve Kapsayıcı Toplumlar 2022 çağrısı 20 Ocak 2022'de açılacaktır. Söz konusu çağrıda yer alan "HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century" başlığına sunulacak bir proje önerisi için kültür alanında faaliyet gösteren akademiden ortaklar aranmaktadır.

Aranılan ortağın sosyo-kültürel konularda (kültür, folklör, toplum vs.) uzmanlığa sahip olması beklenmektedir. Hazırlanan proje önerisinde çevresel sürdürülebilirlik konusunda farklı yaş gruplarına yönelik öğretim programları hazırlanacaktır. Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 15 Aralık 2021 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir. 

Başlık içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.