Ufuk Avrupa'da Açık Bilim ve Araştırma Verilerinin Yönetimi Genel Bilgilendirme Etkinliği (Web Semineri)

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleşen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye Faz -II” adlı Teknik Destek Projesinin amacı, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programına yönelik proje yazma eğitimleri, proje pazarı etkinlikleri, ulusal danışma grubu toplantıları ile farkındalığı arttırmaktır. Daha fazla bilgiye www.turkeyinh2020.eu  web  sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

2021- 2027 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Fon Programı, Ufuk Avrupa'da Açık Bilim ve Araştırma Verilerin Yönetimine ilişkin Genel Bilgilendirme Etkinliği (çevrimiçi etkinlik/web semineri) düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik, Ufuk Avrupa hibelerine yeni gelenleri hedefleyen bir giriş etkinliği olup, araştırma ve yenilik fikirlerini dünyanın en büyük Ar-Ge programı olan Ufuk Avrupa aracılığıyla finanse etmek isteyenler için bir hazırlık kursudur. Etkinliğin amacı, özellikle Ufuk Avrupa Programı ve programın getirdiği yeni fırsatlara odaklanarak, AB Hibe Programlarına yeni gelenleri tanıtmaktır.

Etkinlikte, Avrupa Birliği Açık Bilim Politikası ve Türk araştırmacılar için mevcut olan araştırma altyapı ve hizmetler ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

Açık Erişim ve Açık Bilim hususlarında FAIR veri, Akademik Yayınlarda Açık Erişim, Açık Veri ve Araştırma Verilerinin yönetimlerine ilişkin oturumlar gerçekleştirilecektir.

 

Oturumlar, katılımcıların sadece bir web seminerinde Ufuk Avrupa Programında Açık Bilim’in temel konularını anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Oturumlardaki içerik, sunumlar, eğitim notları, AB'den derlenmiş literatür ve faydalı şablonlarla zenginleştirilmiştir.

 

Etkinlik 11 Mart 2021'de 13.50'de kayıtla başlayıp 17.45'te sona erecektir.

 

Kayıt:

Etkinliğe aşağıdaki bağlantıdan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz:

 

https://docs.google.com/forms/d/14WWMdT4foHpIUqzELNMsNAPvUP-Ql4_RbjrDwJy...

 

Etkinlik gündemi için tıklayınız.

 

*Etkinliğe sadece kayıt işlemlerini gerçekleştiren katılımcıların katılımına olanak sağlanacaktır. Bu sebeple, lütfen önce yukarıdaki Google Formlar bağlantısı aracılığıyla kaydolunuz.

Kayıt işlemlerini gerçekleştiren ilgililerle, etkinlikten üç gün önce etkinliğe giriş için gerekli Zoom kayıt bağlantısı paylaşılmış olacaktır.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.