Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Açılmıştır!

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Ufuk2020 İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Ham maddeler Alanı 2020 çağrıları 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurulara açılmıştır. Çağrı kapsamında karbonsuzlaştırma; iklim değişikliğine uyum, etki ve servisleri; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri; iklim değişikliği bilgi açıkları; döngüsel ekonomi; ham maddeler; yenilikçi şehirler gibi öncelikli konularda araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrının toplam bütçesi 376 Milyon Avro olarak belirtilmiştir.

 

Tek aşamalı çağrı başlıkları için son başvuru tarihi 13 Şubat 2020; iki aşamalı çağrı başlıkları için ilk aşama başvuru tarihi 13 Şubat 2020, ikinci aşamaya geçen projeler için son başvuru tarihi 3 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.

 

Bahsekonu çağrı başlıkları ile ilgilenen araştırmacılar ncpenv@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirler.

Çevre alanı 2020 çağrıları ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.