"Yeşil Mutabakat" Çağrısı Sosyal Bilimler Başlıkları Proje Pazarı

Değerli Araştırmacılarımız,

 

“Yeşil Mutabakat” çağrısında “Alan 10: İklim Nötr ve Sürdürülebilir Avrupa’ya Geçişte Vatandaşların Güçlendirilmesi” altında yer alan Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı ile ilintili aşağıdaki başlıklara yönelik sanal proje pazarı etkinliği Net4Society Projesi kapsamında 27 Ekim 2020 tarihinde 10.00 – 15.30 (CET) saatleri arasında düzenlenecektir.

·         European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

·         Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

·         Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Üniversitelerden, KOBİ'lerden, araştırma kuruluşlarından ve kamu otoritelerinden katılımcıların bir araya geleceği etkinliğe kayıt yaptırmak için https://ssh-in-green-deal.b2match.io/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.