TÜBİTAK - Bilimsel Etkinlik

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleri;

1. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin (kurs ve seminer) düzenlenmesine destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2. 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinliklere destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

3. 2223-D - İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-D - İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri yapılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amacıyla Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yurtiçinde düzenlenen çalıştay, seminer, panel, kolokyum türü etkinliklere destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

4. 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında; TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenen etkinliklere destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

5. 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Program kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinliklere destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.