2508 TÜBİTAK – ARIS (Slovenya) İkili İş Birliği 2024 Yılı Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma ve Yenilik Ajansı (Slovenian Research and Innovation Agency – ARIS) arasındaki iş birliği kapsamında, ortak araştırma projelerine yönelik 2024 yılı çağrısı yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Bilimsel ve Teknolojik İş birliği Anlaşması çerçevesinde, Slovenya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı'na bağlı Slovenya Araştırma ve Yenilik Ajansı (Slovenian Research and Innovation Agency – ARIS) ile TÜBİTAK arasında, TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında açılan çağrı ile iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Açılan çağrıya aşağıdaki tematik alanlardan ortak araştırma projesi başvurusunda bulunulabilecektir;

Sağlık;

İlaçlar,

Biyomateryaller,

Tıbbi Teşhis Kitleri

Gıda ve Tarım;

Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım,

Bitki Koruma

Çevre;

Arıtma Teknolojileri,

Sürdürülebilir Atık Yönetimi (Endüstriyel Simbiyoz dahil)

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Slovenya’da çalışan bilim insanları ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

6 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar açık kalacak çağrı kapsamında, TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve Kaynak:

TÜBİTAK

2508 TÜBİTAK – ARIS (Slovenya) İkili İş Birliği 2024 Yılı Çağrısı Açıldı | TÜBİTAK | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (tubitak.gov.tr)