YAP Bilimsel Seyahat

Yeditepe Üniversitesi’ne bağlı öğretim elemanlarının kongre, konferans, sunum, sempozyum, eğitim vb. faaliyetlere katılımlarına verilen destektir.

 • Başvurular bağlı olunan Fakülte tarafından EDYS üzerinden resmi yazı ve başvuruda talep edilen belgeler * ile uluslararası bilimsel seyahatlerde faaliyet tarihinden en az iki (2) ay önce, ulusal bilimsel seyahatlerde ise en az bir (1) ay önce Rektörlüğe yapılır.  

 

 • Başvurular PYO tarafından öncelikle, belgelerin eksiksiz bir şekilde iletilip iletilmediği hususunda kontrol edilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilen ve/veya geç yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve ilgili Fakülte aracılığı ile başvuru sahibine iade edilir.

 

 • Uygun bulunan başvurular, Mütevelli Heyeti’nin görüş ve onayına sunulur. Başvuru ile ilgili nihai sonuç, bağlı olunan Fakülteye resmi yazı ile bildirilir.

 

       NOT:

                    Değerlendirmede;

 • Öğretim elemanlarının Üniversitemiz desteği ile daha önce yapmış olduğu bilimsel seyahatleri ve son 2 akademik yıl içinde  Q1/Q2 sınıf dergilerde yayımlanmış olan yayınları dikkate alınmaktadır.

 

 • Uçak bileti Üniversitemiz tarafından alınmaktadır. Bu nedenle şahsi olarak alınan uçak biletlerine geriye dönük ödeme yapılmaz.

 

 • Konaklama ücreti uluslararası seyahatlerde karşılanmamaktadır. Ulusal seyahatlerde konaklama bedeline göre, diğer kriterler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

 

 • Kayıt & konaklama paket program olarak yapılan taleplerde sadece kayıt bedeli değerlendirmeye alınmaktadır.

 

*Başvuruda talep edilen belgeler:

 • Fakülte Yönetim Kurulu Karar Belgesi
 • Kabul Mektubu/Sunulan Özet/Tam Metin (Poster vs.)
 • Programda Yer Alındığına Dair Belge
 • Q1/Q2 Sınıf Yayın(varsa)