Yeditepe Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi

Yeditepe Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi (PYO), Eylül 2018 tarihi itibari ile Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kurulmuştur.

Üniversitemizdeki temel araştırma projelerine ait süreç ve faaliyetlerden sorumlu olan Proje Yönetim Ofisi;

 • Ulusal ve uluslararası bireysel-ortaklı araştırma projelerine yönelik fon kaynak fırsatlarının araştırılması,
 • Proje fikri olan araştırmacıların optimum fon desteğine yönlendirilmesi,
 • Fon programları kapsamında bilgilendirme günleri, eğitim ve çalıştayların düzenlenmesi,
 • Araştırmacılarımıza yönelik açık proje çağrıları, proje ortaklık haberleri, bilimsel seyahat ve ödül destekleri ile bireysel burslar hakkında duyurularının yapılması,
 • Başvuru aşamasında teknik ve bütçesel kontrol desteğinin verilmesi, hukuki onay koordinasyonu, başvuru belgelerine kurum yetkilisi imzalarının alınması ve kurum destek yazılarının hazırlanması,
 • Başvurunun kabulü durumunda, sözleşme sürecinin yönetilmesi,
 • Projenin kabulü ile başarılı bir yönetim desteğinin sağlanması,
 • Proje verilerinin indekslenmesi ve güncel tutulması,
 • Fon programlarından bilimsel ve teknik verimin artırılması, projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Bilimsel çıktıların maksimizasyonunu konularında Yeditepe Üniversitesi araştırmacılarına destek vermektedir.

Proje Yönetim Ofisi’nin ana görev ve sorumluluğu; temel araştırma projeleri süreç ve faaliyetleri olmakla birlikte, Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyetleri Destekleme (YAP) süreçleri kapsamında da görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

 • YAP Proje Desteği süreci koordinasyonunun sağlanması,
 • YAP Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği koordinasyonunun sağlanması,
 • Akademik Yayın Teşviki (AYT) süreci koordinasyonunun sağlanması.