Başarı Belgesi Takdim Töreni Gerçekleştirildi!

Başarı Belgesi Takdim Töreni

Başarı Belgesi Takdim Töreni Gerçekleştirildi!

2023 yılında Avrupa Birliği hibe programları (Horizon Europe, Erasmus+),  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekleri kapsamında proje önerileri kabul edilen ve araştırma alanındaki çalışmaları ile önemli kurumlar tarafından ödüle değer görülen araştırmacılarımıza başarı belgelerinin takdim edildiği etkinlik gerçekleştirildi.

Proje Yönetim Ofisi koordinatörlüğünde bu yıl 6. kez düzenlenen etkinlikte belgeler Rektörümüz Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yeşim Ekinci tarafından takdim edildi.

Değerli hocalarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz.

Başarı belgesi takdim edilen öğretim üyelerimiz ve ödül/ proje bilgileri şu şekildedir;

 • TÜBİTAK tarafından 2022 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Sağlık Bilimleri alanında Teşvik Ödülü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2023 yılı Sağlık Bilimleri Tıbbi Biyoloji alanında TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Kocabaş,
 • TÜBA tarafından 2022 yılı Mühendislik alanında TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü ile Mühendislik Fakültesi Dr. Neslihan Pakize Taşlı, 
 • Horizon Europe HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-04 çağrısı kapsamında, TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Erişen,
 • Erasmus+ Merkezi Yenilikçilik için İttifaklar programı, “Building Alternative Skills to Implement Creativities and Commons- BASICC” başlıklı proje ile Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Demet Lüküslü, Banu Koçer Reisman ve İİBF Dr. Öğr. Üyesi Barış Gencer Baykara,
 • Ufuk Avrupa programı, “Domain TRx solutions enabling widespread realisation of 6G - FirstTo6G” projesi ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan Topaloğlu,
 • ERA-NET Forestvalue çağrısı, “Forestmap - Yeni Nesil Orman Haritaları - İskandinav Başarı Öyküsünü Dünya Çapında Uyarlama” başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Ünsalan,
 • TÜBİTAK-Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İş Birliği Programı (2523),  “Sosyal ve Siyasi Güvenilirlik Sağlamak için Yanlış Bilgiyle Mücadele: Türkiye ve Güney Kore Karşılaştırması” başlıklı proje ile İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Erişen,
 • TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), “Sinir Ajanlarının Dekontaminasyonu için Yeşil Katalizörlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihan Çelebi,
 • TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), “Kordomalarda Piroptoz ve Ferroptoz Ölüm Yolakları ile İlişkili Yeni Tedavi Hedeflerinin Araştırılması” başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bayrak,
 • TÜSEB A Grubu Acil ARGE Proje Programı, “Adropin Proteininin Kolorektral  Kanser Gelişimindeki Rolünün Araştırılması” başlıklı proje ile Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Soner Doğan,

   

 • TÜSEB A Grubu Acil ARGE Proje Programı, “İnsan u87mg Glioma Hücrelerinde Timokinon ve GYKI 52466 Kombinasyonunun In vitro ve Exvivo Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Çelik,

   

 • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-A), “Serebral Palsili Çocuklarda Sosyal Robot Destekli Üst Ekstremite Rehabilitasyon Uygulamalarının El Fonksiyonları Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Duygun Erol Barkana,

   

 • TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Kaynaklı Nöromezodermal Progenitörler Kullanılarak Yağ Doku Organoidlerinin (Adipoz Organoid) Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu” başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Doğan,

   

 • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-A),“Mikroplastiklere Karşı Geosentetik Kil Örtü (GKÖ) Kullanımının Hidrolik İletkenlik Performansı” Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.Hakkı Oral Özhan,

   

 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004), Yüksek Teknoloji Platformları çağrısı, “İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu’’ başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Z. Cansu Canbek Özdil, 

   

 • TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı (1505), “Kuru Meyvelerde Pestisit Kalıntılarının Azaltılmasına Yönelik Proses Geliştirilmesi” ve TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-A), “Hayıt Otu (Vitex Agnus Castus) Ekstraktı ile Zenginleştirilmiş Erik Atıştırmalığı Üretimi, Kalite Özelliklerinin ve Raf Ömrünün İncelenmesi’’ başlıklı projeleri ile Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özge Taştan,

   

 • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-B), “Kuraklık Stresi Altındaki Arpada Expansin Gen Ailesinin Ekspresyon Modelleri’’ başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Andrew John Harvey,

   

 • TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501), “Çocukların İnsanlarla ve Sesli Asistanlarla Soru-Cevap Etkileşimlerinde Sosyokültürel Etkilerin Rolü” başlıklı proje ile Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burcu Ünlütabak,

   

 • TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), “Non-Steroidal Anti-İnflamatuar Sübstitüe Özgün Ftalosiyanin Türevleri: Sentez, Karakterizasyon ve Malign Melanomda Kemo- Fotodinamik Terapi Etkinliğinin İn Vitro Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Başak Aru,

   

 • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-A), “Glioblastomada FAM180A Geninin Etkisinin Belirlenmesi” başlıklı proje ile Tıp fakültesi öğretim görevlisi Dr. Didem Seven

   

 • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-A), “Dehidroepiandrosteron ile İndüklenen Polikistik Over Sendromu Sıçan Modelinde Hidrojen Sülfit’in Steroidogenez ve Histomorfoloji Üzerine Etkisinin Histolojik ve Biyokimyasal Yöntemler ile Araştırılması” başlıklı proje ile Tıp Fakültesi, doktora öğrencisi Aysun Özbay Önal 

   

   

 • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002-A), “Prostat Kanserinde Soya Lesitin Bazlı Lipozomal Kurkuminin Anti-Kanser Aktivitesinin TRAMP-C2 in vivo

   

 • Modelinde İncelenmesi’’ başlıklı proje ile Mühendislik Fakültesi, doktora öğrencisi Selen Tiryaki,