TÜBİTAK - BİDEB

Bilim İnsanı Destekleme Programları:

1. Lisans Burs Programları

2205-Lisans Burs Programı üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini temel fen ve sosyal bilimler alanlarına yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2. Lisansüstü Burs Programları

Lisansüstü Burs Programları lisansüstü öğrencilerinin yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

3. Doktora Sonrası Burs Programları

Doktora Sonrası Burs Programları lisansüstü öğrencilerinin yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

4. Yabancılara Yönelik Eğitim ve Burs Programları

Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmesini amaçlayan programlardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.