TÜBİTAK - Bilim ve Toplum

1. 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavranması amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2. 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı başlatılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

3. 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programının genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

5. 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.