AB Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET Plan) Endüstride Enerji Verimliliği Anketi Yayınlanmıştır

Değerli Araştırmacılar,

 

Avrupa Birliği, iklim ve enerji politika hedeflerine ulaşmak için Avrupa’nın enerji sistemini değiştirme ihtiyacı içerisine girerek 2014 yılında, Avrupa’nın enerji alanında AB Üye Ülkeleri arasındaki koordinasyonsuz ve bölünmüş enerji politikalarının bütünleştirilmesi, piyasa engellerinin aşılması ve ülkeler arasındaki enerji izolasyonunun engellenmesi amacıyla Enerji Birliği’ni oluşturmaya karar verdi.

Enerji Birliği kapsamında enerji güvenliğini, sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirlik için birbirini güçlendiren ve birbiriyle yakından ilintili beş temelden oluşan bir strateji belirlendi. Söz konusu strateji unsurları sırası ile şunlar: enerji güvenliği ve birliği, tümüyle entegre Avrupa enerji piyasası, enerji talebini dengelemek için enerji verimliliğine katkıda bulunmak, ekonominin karbonsuzlaştırılması, araştırma, yenilik ve rekabet edebilirlik.

Avrupa Enerji Birliği’nin, Araştırma, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik bileşeninin uygulanmasında Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET Plan) büyük bir rol oynamakta. Araştırma, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik bileşeni altında belirlenen altı adet hedefin, SET plan kapsamında oluşturulan on adet aksiyon ile gerçekleştirilmesi planlanıyor (SET-Plan altında belirlenen on aksiyon ile ilgili detaylı bilgilere sayfasından ulaşabilirsiniz).

Aksiyonlardan bir tanesi de Endüstride Enerji Verimliliği başlığı. Bu alan AB endüstrisinin daha az enerji harcaması ve daha rekabetçi olmasına odaklanmakta. Bunun gerçekleşmesi amacıyla, ilgili ülkeler ve kurumların bir araya gelerek Uygulama Planı dokümanı hazırlandı. Türkiye’den TÜBİTAK’ın vermiş olduğu katkılarla taraf olduğu Uygulama Planı dokümanına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu dokümanın temel amacı, çelik üretimi, kimya, ve sistem entegrasyonu teknoloji sektörlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek için ulusal finansman programları arasındaki işbirliğini arttırmaktır.

 

Bu kapsamda faaliyet gösterdiğiniz alanlarak yönelik linkte yer alan anketin doldurulmasını rica ederiz.

Bu anket vasıtası ile bu alanda faaliyet gösteren paydaşların ve  ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik Fonlama Programlarının belirlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

 

 

Anketten toplanılacak bilgiler vasıtası ile Eylem 6 Sektretaryası;

·         Endüstride enerji verimliliği alanına yönelik ilgi ve fon alanlarının eşleştirilmesi

·         Ülkelerin fonlayıcı kuruluşlarının ihtiyaç duyulan Ar-Ge alanlarına yönelik yönlendirilmesi

·         Endüstri, araştırma merkezleri ve ülke temsilcileri için özel ağ etkinlikleri düzenlenmesi

·         Yeni proje fikirlerinin sağlanması hedeflemektedir.

 

İlgili anket 22 Kasım 2019 tarihine kadar açık olacaktır. 

Anketi dolduran kurum ve kuruluş temsilcilerinin doldurduklarına dair bilgiyi ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.